Arnoldus van de Laar

Helmond 11 april 1826 - Oss 10 januari 1899 (72)

Functies

Arnoldus van de Laar

Functies / gebeurtenissen / onderscheiding(en)

  • Priester gewijd te Haaren, 25 mei 1850
  • Kapelaan te Ewijk, 14 september 1850
  • Kapelaan te Tilburg ('t Goirke), 28 september 1851
  • Kapelaan te 's-Hertogenbosch (St. Jan), 22 september 1856
  • Pastoor te Oss, 23 oktober 1872
  • Deken van het dekenaat Oss, 5 april 1884
  • Kanunnik van het Kathedrale Kapittel van St. Jan, 18 februari 1896
  • Doet afstand als deken, 11 juni 1896
  • Doet afstand als pastoor, 29 oktober 1897
  • Lid van de Derde orde van den H. Franciscus
Literatuur en bronnenpublicaties

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch IV (1873) 321

n: vermelding in een voetnoot