Ywan Kuyst

? - 1518

Genealogie
Schuttelaars

Ywan Kuyst

Literatuur
BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Het Bossche regeeringsgeslacht Kuysten' in: De Nederlandsche Leeuw 52 (1934) 284-285; DEL CAMPO HARTMAN, 'Het Bossche regeeringsgeslacht Kuysten' in: De Nederlandsche Leeuw 52 (1934) 241; PB 17v, 109v; SP 1270 334r, 1276 155r, 440r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 248.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

77r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 455-456

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 41, 91

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 268, 269, 280

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 227, 260n, 468

n: vermelding in een voetnoot