Nicolaes Kuyst

? - 19 oktober 1534

Genealogie
Schuttelaars

Nicolaes Kuyst

Literatuur
BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Het Bossche regeeringsgeslacht Kuysten' in: De Nederlandsche Leeuw 52 (1934) 284-285; DEL CAMPO HARTMAN, 'Het Bossche regeeringsgeslacht Kuysten' in: De Nederlandsche Leeuw 52 (1934) 241-242; PB 17v, 107r, 188r; SP 1274 219v, 1308 406r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 440; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 78, 472, 509; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 248.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

84r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 456

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 91, 92

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 264, 271, 306, 468

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 307n, 333

n: vermelding in een voetnoot