Mathys Kuyst

? - 1525

Genealogie
Schuttelaars

Mathys Kuyst

Literatuur
BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Het Bossche regeeringsgeslacht Kuysten' in: De Nederlandsche Leeuw 52 (1934) 284; PB 17v, 108v; SP 1271 164r, 1310 12v.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 27, 268, 269, 270

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 224n, 468

n: vermelding in een voetnoot