Henrick Kuyst

1488'91 - 21 mei 1555

Genealogie
Schuttelaars

Henrick Kuyst

Literatuur
BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Het Bossche regeeringsgeslacht Kuysten' in: De Nederlandsche Leeuw 52 (1934) 284; DEL CAMPO HARTMAN, 'Het Bossche regeeringsgeslacht Kuysten' in: De Nederlandsche Leeuw 52 (1934) 241; MUL, Matricule de l'université de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) III 320; PB 106v, 262r, 338v; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 248.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

89v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Zegel Hendricus Kuijst filius Gerardi

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 202

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 455

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 269, 270, 271, 272, 273

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 225, 245, 271, 278, 468

n: vermelding in een voetnoot