Gerit Kuyst

? - 1509

Genealogie
Schuttelaars

Gerit Kuyst

Literatuur
BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Het Bossche regeeringsgeslacht Kuysten' in: De Nederlandsche Leeuw 52 (1934) 284; DEL CAMPO HARTMAN, 'Het Bossche regeeringsgeslacht Kuysten' in: De Nederlandsche Leeuw 52 (1934) 241; JUTEN, 'Van Achelen' in: Taxandria 20 (1913) 196; PB 17v; SP 1247 353v, 1252 221r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 248.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 27, 66, 267, 268, 269

A.M. Koldeweij, In Buscoducis Bijdragen (1990) 60

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 468

n: vermelding in een voetnoot