afb.

Familie Kuyst(en)

Literatuur en bronnenpublicaties

W.F. del Campo Hartman, 'Kuysten' in: Taxandria (1931) 312

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 454-457

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 91

n: vermelding in een voetnoot