afb. Arnoldus van de Laar

Eduard Joseph Corneille Marie de Kuyper

Veghel 15 februari 1817 - Maastricht 28 november 1893 (76)

Uit Noord-Brabant afkomstige Commissaris van de Koning in Limburg. Was eerder burgemeester van Den Bosch. Zijn vader was burgemeester van Veghel en gedeputeerde van Brabant. Stond bekend als een eenvoudige, niet op uiterlijk vertoon beluste bestuurder, die minzaam in de omgang was. Overleed nog geen vier weken nadat hij was afgetreden als Commissaris.
in de periode 1874-1893: Commissaris van de Koning(in)
Parlement & Politiek
Duijvendak

Jhr. Mr. Eduard Joseph Corneille Marie de Kuyper

322
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 322
Genealogie
Juten

jhr. mr. Eduard Joseph Corneille Marie de Kuyper

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 46; (1910) No. 44
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

13v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 53, 89
Artikelen
1903

M.G. Wildeman

Stamdeelen van Jhr. Mr. Eduard Joseph Corneille Marie de Kuyper.
De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 53
 
1907

W.J.F. Juten

Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken uit vroeger en later tijd
Bergen-op-Zoom (1907) Eerste Serie, No. 46
 
1910

W.J.F. Juten

Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken uit vroeger en later tijd
Bergen-op-Zoom (1910) Tweede Serie, No. 44
 
1926

Portret wijlen burgemeester De Kuijper

Voorstel van B. en W. om het door de erven Jhr. Mr. J. de Kuijper aan de gemeente ten geschenke aangeboden levensgroot geschilderde portret van wijlen hun grootvader Jhr. Mr. E.J.C.M. de Kuijper, die van 1857 tot 1874 burgemeester dezer gemeente was, met bijzonderen dank te aanvaarden en dit portret in het Stadhuis te plaatsen.
Het is een copie van een familieportret door den Bossche schilder v. d. Laar, die zich op buitengewoon goede manier van zijn taak heeft gekweten. Het stelt Jhr. De Kuijper voor in zijn pak van lid der Ridderschap van Noord-Brabant.
Redactie | Provinciale Noordbrabantsche 's Hertogenbossche Courant woensdag 31 maart 1926 | Tweede blad
 
1995

Jan Walravens

Bossche burgemeesters in perspectief 1850-1970
's-Hertogenbosch 4 (1995) 115-128
1997

Willem Timmers

Jhr Joseph de Kuyper 1787-1843
Van Vechele tot Veghel 2 (1997) 7-12
 
1989

T.P.M. Huijs

Jhr mr Edouard de Kuyper 1817-1893, commissaris des konings 1874-1893
De gouverneurs in de beide Limburgen 1815 1989.
Limburgs geschied- en oudheidkundig genootschap (Maastricht 1989) 213-235
 
Kunstafbeeldingen

Portret van burgemeester jonkheer Ed. de Kuyper, 1925

schilder: Arnold W.M. van de Laar ()
materiaal: olieverf op doek, 94.0 x 123.0 cm

Collectie stadhuis 's-Hertogenbosch
Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 11785.146)

Portret van jonkheer mr. Edward Joseph Corneille Marie de Kuyper, 1928

schilder: Arnold W.M. van de Laar ()
materiaal: olieverf op doek 64.0 x 80.0 cm

Geboren te Veghel 15-01-1817. Overleden te Maastricht 28-11-1893. Gehuwd met Jonvrouw VS van Eckart. Commisaris der Koningin in het Hertogdom Limburg enz. enz. Burgemeester van den Bosch 1893.
Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 11785.201)
Afbeeldingen
  • 1872
  • 1874
Literatuur en bronnenpublicaties

Nederland's Adelsboek (1925) 444-445; (1929) 416, 417-418; (1933) 262, 424; (1934) 232; (1936) 414; (1937) 266, 413, 414-415; (1938) 248, 249; (1941) 263; (1942) 556; (1948) 217; (1949) 276; (1951) 435; (1956) 151, 358, 360; (1957) 169; (1962) 60; (1963) 172; (1968) 59; (1975) 389; (1983) 513

Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 137-138

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 58, 81

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 452

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 133, 163, 190, 235, 280, 308 (afb. 4.17); Bijlage 16, 46-47, 49, 95, 97-98, 101-102, 105-106, 119-120, 122, 125, 129, 131, 133, 135, 139, 141, 143, 149-150, 168, 187, 192, 201, 203, 205, 212, 218, 220-221, 223-224, 227-229

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 322, 349, t7.6

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIV (1976) 414

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 36, 62, 152, 153

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 46; (1910) No. 44

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 366

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 429

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 53, 89

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 168n

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XXVIII

n: vermelding in een voetnoot