afb. C.F. Cordes, 1870

Jean Louis Edouard Marie de Kuyper

's-Hertogenbosch 13 september 1845 - 's-Hertogenbosch 18 januari 1924 (78)

Duijvendak

Jhr. Mr. Jan Louis Eduard Marie de Kuyper

323
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 323
Functies

Jhr. mr. Jean Louis Edouard Marie de Kuyper

69
J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 69
Genealogie
Juten

jhr. mr. Jan Louis Eduard Marie de Kuyper

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1910) No. 44
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

15v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 89
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 69

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 288

De Nederlandsche Leeuw 6 (1888) 96

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 453

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 17, 95, 97-98, 101, 105-106, 122, 129, 131-133, 136-137, 139, 141, 199, 215, 219, 225, 228-229

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 323

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1910) No. 44

G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 118-127, 287, 307

Nederland's Adelsboek (1928) 400; (1929) 416-417; (1932) 371; (1933) 423; (1937) 270, 413-414; (1941) 262-263; (1942) 560; (1948) 217-218; (1956) 158-159, 358-359; (1962) 68, 262-263; (1968) 68, 255-256; (1975) 194; (1983) 244, 513

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 89

n: vermelding in een voetnoot