afb. 2014

Familie De Kuyper

Bijleveld (1925)

De Kuyper

117
Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 117
Bijleveld (1949)

De Kuyper

97
Nederland's Adelsboek (1949) 97
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 71-72, 161, 186, 202, 223, 226

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 322-323

Nederland's Adelsboek (1925) 444-451; (1929) 415-423; (1933) 422-430; (1937) 413-421; (1948) 214-227; (1956) 358-372; (1962) 261-276; (1968) 254-269; (1975) 388-403; (1983) 512-530

Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 117; II (1930) 119

n: vermelding in een voetnoot