afb.

Adrianus Henricus Maria (Janus) Kurvers

's-Hertogenbosch 13 januari 1893 - 's-Hertogenbosch 24 december 1974 (81)

Adressen
Adres(sen)
Datering
Opmerking
's-Hertogenbosch, Kanaalstraat M 260
1893
Geboorte
's-Hertogenbosch, Achter het Wild Varken 12
1923 (pj)
's-Hertogenbosch, Kruisbroedersplein 45
1953 (pj)
's-Hertogenbosch, Kruisbroedershof 45
-
Artikelen
 
Functies

A. Kurvers

Functies / onderscheiding(en)

  • Boekhouder
  • Secretaris, preses Koninklijk 's-Hertogenbosch' Mannenkoor, 1945-1957, 1958-1963
  • Lid hoofdbestuur Koninklijk Nederlands Zangersverbond
  • Erekruis Pro Ecclesia et Pontifice
  • Eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, 1953
  • Culturele penning 's-Hertogenbosch (zilver), 31 januari 1958
Afbeeldingen
  • 20 mei 1953
Literatuur en bronnenpublicaties

Jouke Vis, Voor een talrijk publiek (2003) 92, 101, 102, 103, 112, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 156

n: vermelding in een voetnoot