Frederik Johan Krop

Amsterdam 19 november 1875 - Davos 4 december 1945

Functies

Frederik Johan Krop

Functies / onderscheiding(en)

  • 1899. Predikant 's-Hertogenbosch, 15 januari 1899
  • 1901. Predikant Franeker, 14 juli 1901
Artikelen
1949

Van Alphen

Frédéric Jean Krop
Bev. alhier 15 januari 1899, vertrokken naar Franeker 14 juli 1901
Van Alphen's Nieuw Kerkelijk Handboek (1949) 265
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme 3 (1988) 231-233

n: vermelding in een voetnoot