afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 1929

Manis Krijgsman

Purmerend 24 maart 1885 - 's-Hertogenbosch 18 maart 1942 (56)

Archief
Ridderorden

Krijgsman, Maris

W. Baron Snouckaert van Schauburg e.a., De Nederlandsche ridderorden 1900-1936 2 (1937) 695
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 86

H.J. Dieben, Biografisch Lexicon (1928) 75-76

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd (1960) 200

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIV (1976) 376, 569

Frans van Gaal, De Mensch is tot werken geschapen (2006) 69-99

Frans van Gaal, Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch 1886-1923 (1989) 26, 258, 260, 263, 265, 266, 269, 276, 277, 289, 290, 291, 299, 300, 301, 304, 311, 312, 316, 317, 346, 365, 366, 372, 373, 374, 376, 377, 380, 381, 382, 392, 425, 426, 445

W. Baron Snouckaert van Schauburg e.a., De Nederlandsche ridderorden 1900-1936 2 (1937) 695

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 335, 337, 340, 341, 357, 358, 360, 361, 363, 364, 383, 399

Th. A. Wouters, Van verheffing naar begeleiding XII (1968) 7, 8, 9, 18, 39, 40, 49, 51, 71, 72, 74, 79, 83, 83n

n: vermelding in een voetnoot