Jacobus Crebolder (Krijbolder)

's-Hertogenbosch 4 juni 1821 - 's-Hertogenbosch 15 oktober 1901 (80)

Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Alph. G.J. Mosmans, 'Krybolder' in: Taxandria (1936) 161

n: vermelding in een voetnoot