Arnoldus Crebolder

's-Hertogenbosch 8 april 1780 - 's-Hertogenbosch 20 september 1867 (87)

Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Alph. G.J. Mosmans, 'Krybolder' in: Taxandria (1936) 160

n: vermelding in een voetnoot