afb.

Familie Krybolder

Artikelen
2014

Astrid Berkhout

Imposant boek over geschiedenis van de Bossche familie Krijbolder
Bossche Omroep, zondag 18 mei 2014 | 29
 
Boeken
2014

Bernard J.J. Krijbolder

Volgens de boeken van Krybolder
s-Gravenhage 2014 | ISBN 978 90 8217 920 0
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 151

Alph. G.J. Mosmans, 'Krybolder' in: Taxandria (1936) 159-164

n: vermelding in een voetnoot