afb. F. Hisgen

Diederik Johannes Korteweg

's-Hertogenbosch 31 maart 1848 - Amsterdam 10 mei 1941 (93)

Wiskundige. Zoon van Adrianus Johannis Korteweg, advocaat, en Cornelia Margaretha Holster. Gehuwd op 25 juli 1878 met Wibbina Maria barones d'Aulnis de Bourouill. Uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.
Genealogie
Ridderorden

Korteweg, Prof. Dr. Diederik Johannes

W. Baron Snouckaert van Schauburg e.a., De Nederlandsche ridderorden 1900-1936 1 (1937) 207
Literatuur en bronnenpublicaties

Amstelodanum. Maandblad voor de kennis van Amsterdam 28 (1941) 110-111

H.J.E. Beth en W. van der Woude, in Jaarboek der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen 1945-46 (Amsterdam, 1946) 194-208

Biografisch Woordenboek van Nederland 4 (1994) 266-267

F. van der Blij, 'Some details of the history of the Korteweg-De Vries aequation', in Nieuw Archief voor Wiskunde 3e serie, 26 (1978) 54-64

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 80

Jaarboek der Universiteit van Amsterdam 1940-1941 II (Amsterdam, s.a.) 34-35

W. Baron Snouckaert van Schauburg e.a., De Nederlandsche ridderorden 1900-1936 1 (1937) 207

D.J. Struik, in Dictionary of scientific biography VII (New York, 1973) 465-466

W. van der Woude, in Nieuw Archief voor Wiskunde 2e serie, 21 (1941) 1-2

n: vermelding in een voetnoot