afb. Onbekend, 1923

Johannes Franciscus (Frans) Kops

's-Hertogenbosch 8 augustus 1873 - 's-Hertogenbosch 19 oktober 1951 (78)

Johannes Franciscus (Frans) Kops, woonde en werkte in de Den Bosch en in Brugge. Hij was leerling van de Koninklijke School in Den Bosch o.l.v. J. Dony en P.M. Slager Sr. en studeerde daarna ruim een jaar in Brugge naar oude meesters in het museum aldaar. Schilderde en tekende stillevens, portretten en historische onderwerpen. Genoot vooral bekendheid door zijn schilderijen in kerken en muurschilderingen in openbare gebouwen, meest in Noord-Brabant. Hij heeft veel samengewerkt met Jan Bogaerts. Daarna gaf hij nog les aan H.A.J.M. de Laat en aan R.M. Pijnenburg.
Joop W.J. Driessen
Encyclopedie van Noord-Brabant

Frans Kops

349
Encyclopedie van Noord-Brabant 2 (1985) 349
Genealogie
Kring vrienden 's-Hertogenbosch
8
KringNieuws 5 (2004) 8
Scheen

Kops, Johannes Franciscus ('Frans')

636
Pieter A. Scheen, Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950 A-L ('s-Gravenhage 1969) 636
Verhalen en legenden

Jezus een jongetje?

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 19 november 1987
Artikelen
1933

Een onderscheiding voor Frans Kops Jr.

Naar wij met genoegen vernemen is aan onzen stadgenoot den kunstschilder Frans Kops Jr. de Koninklijke subsidie toegekend. Hij is daardoor „pensionnaire van H.M.” geworden, zooals dat officieel heet. Er is alle reden om onzen jongen stadgenoot met deze belangrijke onderscheiding - waardoor hij geacht wordt te behooren tot de besten der Nederlandsche jonge kunstenaars - van harte geluk te wenschen.
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant - dinsdag 21 februari 1933
1987

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : Jezus een jongetje?
Brabants Dagblad donderdag 19 november 1987 (foto)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) II. 318

Nel van der Heijden Rogier, Slager : Acht Bossche kunstenaars en een museum (2015) 265

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 45, 46, 63

Charles de Mooij en Paul Kokke, De Muze als Motor : Beeldende kunst en de ontwikkeling van het moderne Brabant, 1796-1940 (1996) 61, 68, 76, 77

Pieter A. Scheen, Nederlandse Beeldende Kunstnaars 1750-1950 A-L (1969) 636

n: vermelding in een voetnoot