Cornelis Wilhelmus Maria Koppens

Tlburg 15 mei 1902 - 's-Hertogenbosch 4 december 1975 (73)

Functies

C.W.M. Koppens

Functies / onderscheiding(en)

  • Dirigent kerkkoor
  • Dirigent K.A.B.-harmonie St.-Catrien, 1930-1969
  • Culturele penning 's-Hertogenbosch (brons), 13 januari 1956
  • Eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, 16 november 1965
Genealogie
Kanselarij der Nederlandse Orden
Orde
Graad
Datering
Kaart met persoonsgegevens
Oranje-Nassau
Zilver
1965, 16 november
Artikelen
1975

Verslaggever

Oud-directeur KAB-harmonie : C. Koppens overleden
Brabants Dagblad vrijdag 5 december 1975 | 2
Literatuur en bronnenpublicaties

René Bouman en Theo Hoogbergen, Muziekleven in 's-Hertogenbosch : Thema vol variaties (2002) 126

n: vermelding in een voetnoot