Hermannus ten Kolke

Bichelaer, van den

223. Kolke, Hermannus ten - de Doesborch

Noten
1.Keussen, Die Matrikel, I 508 nr.65, 685 nr.16, II 58 nr.85; Denifle, Chatelain, Liber procuratorum, I 835; Samaran, Van MoÚ, Liber procuratorum, III 480; Gabriel, Boyce, Liber receptorum, I 575; Bijlage II 157.7, 342.4; ABH, MA 30 (1427-1429).
2.GAH, RA 1200, fo.300r (6 juli 1430), fo.302r, fo.306r (1430), RA 1203, fo.281r (1432/33), RA 1204, fo.103r (1433/34), RA 1205, fo.241v (1434/35), RA 1213, fo.113r (1443), fo.286r (2 mei 1443), RA 1217, fo.396r (29 mrt.1447), RA 1218, fo.259v (30 mrt.1448), RA 1219, fo.298v (21 mrt.1449); GAH, Sassen 399bis (regest 1101) (14 dec.1437); Schutjes, Geschiedenis, IV 309; Bijsterveld, Laverend, II 657 nr.2630; Bijlage II 5.63.1 (vermelding cijns uit huis in Torenstraat), 14.35, 60.25, 60.27, 157.35 (heer Herman als kanunnik en legataris), 223.9, 223.23, 223.24, 223.25, heer Jan van Duven: 5.21.1, 5.22, 5.42, 60.25, 157.34, 223.28, 223.30, 236.14; ABH, St.Jan II, Obituarium, p.247; Tabel 3.2, nr.28.
3.Bijlage II 155.7, 173.46, 223.1 t/m 223.30.
4.Bijlage II 14.20 t/m 14.23, 223.9, 223.23, 223.24; Tabel 3.2, nrs.13, 17, 22 en 28; Verwijzing naar een akte: Bijlage II 5.29; Door heer Herman gecollationeerde afschriften: Bijlage II 157.7, 342.4.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)