Johannes Kisch

Aken (Duitsland) 1626 - 11 juli 1706

Functies

Johannes Kisch

Functies / onderscheiding(en)

  • 1648. Predikant Rosmalen, 30 november 1648
  • 1675. Predikant Drunen, 15 oktober 1675
  • 1705. Emeritus, 25 maart 1705
Lieburg

Johannes Kisch

classis: 's-Hertogenbosch
plaats: Rosmalen
periode: 1648-1675
Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816
Vermelding
1650

Resoluties Raad van State over 1648-1672

9 september 1650. Joannes KISCHIUS predikant te ROSMALEN verzoekt via rekest om de nodige reparaties uit te voeren aan zijn woonhuis behorende aan de pastorie aldaar met name een waskeukentje, een secreet en deur of hek bij de ingang, verven van het houtwerk, de put schoonmaken en opmetselen. Men geeft rentmeester SCHUIJL opdracht het gevraagde te laten maken.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)