afb. Jacob van der Merck, 1635

John Kirckpatrick

? - 27 mei 1681

Militaire gouverneur onder Staats gezag 1670-1682
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

125
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 447

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 141

C.J. Gudde, Vier eeuwen geschiedenis van het garnizoen 's-Hertogenbosch (1958) 95-96

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 441, 445

J.H. van Heurn, Historie der stad en meyerye van 's Hertogenbosch (1974) III. 163

P.Th.J. Kuyer, Rondom en in het gouvernement (1973) 5, 36, 103

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) II. 230

n: vermelding in een voetnoot