Gielis Kievits

? - 1582

Adriaenssen

De lakenmakers Kievits : 's-Hertogenbosch en Tilburg

door Leo Adriaenssen

94
95
Noten
1.RAT, Tilburg R 613, 24 maart 1661.
2.BHIC, Leen- en tolkamer 130, f 149, 23 juni 1628.
3.GAH, R 1323, f 372, 17 maart 1536. R 1324, f 21, 17 november 1535. RAT, Oisterwijk R 241, f 23v, 20 december 1537. ARAB, Rekenkamer 17156, 20 juli 1536.
4.RAT, Oisterwijk R 245, f 27v, 20 januari 1541.
5.RAT, Oisterwijk R 248, f 62, 28 april 1544.
6.RAT, Oisterwijk R 26, f 71, 1 september 1557; f 74v, 8 oktober 1557. R 264, f 22, 7 april 1560.
7.ARAB, Rekenkamer 17157, 3 maart 1540.
8.RAT, Oisterwijk R 264, f 32, 3 juli 1560. R 284, f 7, 1 maart 1585. R 311, f 82v, 1 september 1617.
9.ARAB, Rekenkamer 17163, 7 juli 1588. GAH, R 1416, f 138v, 17 september 1587.
10.GAH, N 2662, f 186, 18 maart 1602. Zie voor de triptiek: A.M. Koldeweij, In Buscoducis 1450-1629. Kunst uit de Bourgondische tijd te 's-Hertogenbosch. De cultuur van de late middeleeuwen en renaissance ('s-Hertogenbosch, 1990) 66.
11.RAT, Oisterwijk R 306. f 46, 3 juli 1612. R 307, f 66v, 19 oktober 1613. R 308, ff 55v en 56v, 18 september 1614.
12.H. Bots, I. Matthey en M. Meyer, Noordbrabantse studenten 1550-1750 (Tilburg, 1979) 421, no. 2703.
13.L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch (5 dln.; Sint-Michielsgestel, 1870-1876) II, 250, 251.
14.GAH, N 2662, f 207, 1 maart 1603; f 217, 1 maart 1603.
15.RAT, Oisterwijk R 259, f 18v, i.m. 5 augustus 1598; f 19, 12 februari 1559. R 296, f 35v, 25 april 1604.
16.RAT, Oisterwijk R 293, f 15v, 6 april 1598. RHCE, Oirschot R 148, f 288, 22 april 1615.
17.RHCE, Oirschot R 147, f 19v, 20 januari 1610. R 148, f 147v, 28 april 1616.
18.RHCE, Oirschot R 147, f 458v, 4 september 1612.
19.RHCE, Oirschot R 150, los bij f 204,17 februari 1625. R 151, f 76, 8 april 1626.
20.GAH, R 1425, f 287, 29 februari 1604. RHCE, Oirschot R 146, f 80, 9 mei 1606.
21.GAH, OSA 3070, f XXV v, 23 mei 1597; f XXVI v, 24 juli 1597; f XXXII, 27 juli 1598; f XXXIX, 26 juli 1599; f LI, 24 juli 1601.
22.GAH, OSA 3070, f XXXIX, 26 juli 1599.
23.GAH, R 1419, f 312, 11 maart 1587.
24.GAH, R 1421, f 408v, 17 november 1590; f 413v, 7 december 1590. R 1409, f 305, 6 maart 1600.
De Brabantse Leeuw 56 (2007) 94-96
Artikelen
1990

E. van Lith

De Geseling van Christus
In Buscoducis 1450 1629 (1990) 66-67
 
2008

de Buurter

Oog in oog met verre verwanten
Brabants Dagblad vrijdag 18 april 2008
 
Literatuur en bronnenpublicaties

A.M. Frenken e.a., 'GenealogieŽn van eenige voorname, aan elkaar verwante Meierijsche Geslachten' in: Bossche Bijdragen 2 (1919) 361

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 53, 66; Bijdragen: 363

Lťon van Liebergen en Wouter Prins, Deftige Devotie (2003) 69, 70 (afb. 14), 71

n: vermelding in een voetnoot