afb.

Familie Kievits

Artikelen
1953

B. de Roy van Zuidewijn

Kivits
De Brabantse Leeuw (1953) 85-86
 
2007

Leo Adriaenssen

De lakenmakers Kievits : 's-Hertogenbosch en Tilburg
De Brabantse Leeuw 56 (2007) 94-115
 
Literatuur en bronnenpublicaties

B.v.S., 'Aanteekeningen betreffende de familie Kievits' in: Taxandria (1940) 134-147

Fr. Cunibertus Sloots O.F.M., 'Familie Kievits' in: Taxandria (1940) 200

n: vermelding in een voetnoot