Willem van Kessel

's-Hertogenbosch 14e-15e eeuw

Encyclopedie van Noord-Brabant

Willem van Kessel

bron: prof. C. Peeters, De St. Janskathedraal, 1985

319
Encyclopedie van Noord-Brabant 2 (1985) 319
Peeters

Willem van Kessel

34
35
36
Noten
12.Mosmans 1931, 188 en 98; Van Dijck 1973, 120.
13.Crab, 72.
14.J.C. Overvoorde, ‘Rekeningen uit de bouwperiode van de St. Pieterskerk te Leiden’, Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem 30 (1906), 108; E.H. ter Kuile, Geïllustreerde beschrijving van de monumenten van Leiden en Westelijk Rijnland, 's-Gravenhage 1944, 60.
15.Van Even, 1895, 105, 121, 127, 144, 145, 152; Roggen/Withof; E. Poncelet, ‘Les architectes de la cathédrale Saint-Lambert de Liège’, Chronique archéologique du Pays de Liège 25 (1934), 4-38.
16.Poncelet, l.c., 18-19; Roggen/Withof, 172; Haslinghuis/Peeters, 177.
17.Roggen/Withof, 182; Poncelet, l.c., 19. Tegelijkertijd had Willem van Kessel ook een huis in de Clarastraat in Den Bosch, in 1401 vermeld: Mosmans 1931, 114 noot 1.
18.J. Lejeune, Les van Eyck peintres de Liège et de sa cathédrale, Luik 1956, wil in de achtergrond van het schilderij van de H. Maagd met kanselier Rolin (Parijs, Louvre) de kathedraal van Luik herkennen, maar veeleer is hier de Dom van Keulen met de oostelijk daarvan gelegen trappen uitgebeeld.
19.Poncelet, l.c., 19; L.F. Génicot, ‘La cathédrale notgérienne de Saint Lambert à Liège’, Bulletin de la Commission Royale des Monuments et des Sites 17 (1967-1968), 8-70.
20.R. Lemaire, ‘Bouwgeschiedenis der kerk van Kessel’, Handelingen van het Centrum voor Archeologische Vorschingen, Antwerpen 1942, 50.
21.Aantekeningen Mosmans in GA, map 32.
22.Roggen/Withof, 126; Lemaire/Roggen/Leurs, 23-44: D. Roggen, ‘De bouwmeester Jan van Osy en zijn medewerker Wouter Pans, beeldhouwer’, waarbij de ‘Promissio’ van Hendrik van Tienen afgedrukt.
23.Pelgrom, ed. Hermans 1840, 71. Hetzelfde in alle drie edities Amsterdam 1629, respectievelijk 8ste blz. (ongepagineerd), blz. 8 en 6de blz. (ongepagineerd).
C. Peeters, De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 34-36
Artikelen
1981

C.J.A.C. Peeters

Bouwmeesters van de Sint Jan tussen 1380 en 1480
in: Het Gulden Vlies : 's-Hertogenbosch ten tijde van het 14e Kapittel van het Gulden Vlies, 1481
Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1981) 29-47
 
1992

Frans van Gaal, Patrick Timmermans

'En dagge bedankt zijt, dè witte!'. Namen van straten, pleinen en gebouwen, tegen de Dieze-stroom in (concept)
s.n. (s.l. 1992)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 118, 120

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 16, 17, 22, 34, 35, 36, 39, 42, 50, 54, 312, 386, 388, 391, 398

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 172

n: vermelding in een voetnoot