Laureyns van Kessel

? - januari 1666

Ten Cate

Laureyns van Kessel

Geadmitteerd op 5 november 1619 door de Souvereine Raad van Brabant te Brussel

2674-2675 Testamenten en andere minuutakten. 1620-1663. 2 banden.
N.B. De meeste andere minuutakten zijn gebonden in Inv. no. 2676.
2674. 1620-1638.
2675. 1639-1663.
2676 Minuutakten, verleden voor notaris L. van Kessel en anderen. 1620-1735. 1 band.
N.B. Specificatie vóór in de band. De voor notaris Van Kessel verleden akten dateren uit 1620- 1663. Zie voor de andere notarissen onder de betreffende hoofden.
Besloten testamenten. 1624-1655.
N.B. Gebonden in Inv. no. 2666.
De notariële archieven in Noord-Brabant door J.A. ten Cate ('s-Gravenhage 1957) 122, 447
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

111
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 443

n: vermelding in een voetnoot