Joannes van Kessel

? - 25 augustus 1730

Schutjes

Pastoors van St. Jan na 1629 tot aan de restauratie der Hierarchie

317
Noten
2.Archief bisdom 's Bosch
3.Zie art. Helmond. - Ten gevolge der geschiedenis van Sophia Albrechts was der kerk van den pastoor Jan van Kessel gesloten en mogt bij Statenbesluit van 26 october 1705 weder geopend worden.
L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogebosch IV (1873) 317
Artikelen
1939

F. van Hoeck S.J.

Documenten betreffende het Plebaanschap van Joannes van Kessel
Bossche Bijdragen XVI (1939) 241-265
 
1950

F. van Hoeck S.J.

Jansenistische woelingen te 's-Hertogenbosch na de dood van den Plebaan Joannes van Kessel
Bossche Bijdragen XX (1950) 83-99
 
Literatuur en bronnenpublicaties

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogebosch IV (1873) 317

n: vermelding in een voetnoot