Dirck Bernartzn van Kessel

1551 - 2 mei 1637

Cp

Dirck Bernartzn van Kessel

Noten
1.Van Oudheusden en Tummers vermelden als begraafdatum 2 juni 1637 (grafzerk 396).
2.Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerk 396; W.J.F. Juten, 'Van Achelen', Taxandria 20 (1913) 193-206.
3.Verreyt, Taxandria 17 (1910) 58.
4.sH, R 1924, f 3, 31 december 1588.
5.sH, R 1853, f 197, 31 december 1601.
6.Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 442.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

101
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 442

n: vermelding in een voetnoot