afb.

Familie Van Kessel

Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 441-443

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 14, 15, 17, 18, 49, 59, 75, 88, 97, 98

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 87

Fr. Cunibertus Sloots O.F.M., 'Paters Van Kessel O.F.M.' in: Taxandria (1943) 64-66

n: vermelding in een voetnoot