afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 1944

Petrus Lucas (Piet) Kerssens

's-Hertogenbosch 7 maart 1921 - Rosmalen 26 oktober 1944 (23)

De eerste in de Prinses Irenebrigade vechtende Nederlandse soldaat die in onze stad werd gesignaleerd was onze stadgenoot Piet Kerssens. Hij vocht met heldenmoed, maar bij het helpen van een gewonde werd hij bij de Wilhelminabrug neergeschoten, op 26 oktober 1944. Ter zijner nagedachtenis werd deze gedenksteen aan de Wilhelminabrug aangebracht.
's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 3 (1979) 91
Archief
Dorenbosch / Roelands

Piet Kerssens

's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 3 (1979) 91
Genealogie
Luc van Gent

Piet Kerssens

111
112
113
122
October 1944 : Den Bosch Bevochten en bevrijd (1989) 111-113
Schrijn

P.L. KERSSENS

22
Documentatie betreffende gesneuvelde Bosschenaren (1947) 22
Literatuur en bronnenpublicaties

Documentatie betreffende gesneuvelde Bosschenaren (1947) 22

Luc van Gent, October 1944 : Den Bosch Bevochten en bevrijd (1989) 111-112, 116, 122

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 374-375

n: vermelding in een voetnoot