afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 1912-1916

Johann Maria Hubert Rudolf Kersemaekers

Geldern 5 juni 1875 - 's-Hertogenbosch op 8 december 1937 (62)

Dieben

Kersemaekers (Johann Maria Hubert Rudolf)

H.J. Dieben, Biografisch Lexicon (1928) 72
Het Vaderland

Ir J.M.H.R. Kersemaekers †

Het Vaderland woensdag 8 december 1937
Ridderorden

Kersemaekers, c. i., Ir. Johann Maria Hubert Rudolf

W. Baron Snouckaert van Schauburg e.a., De Nederlandsche ridderorden 1900-1936 1 (1937) 201
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 157

H.J. Dieben, Biografisch Lexicon (1928) 72

W. Baron Snouckaert van Schauburg e.a., De Nederlandsche ridderorden 1900-1936 1 (1937) 201

n: vermelding in een voetnoot