Johannes Kerckhoff

Bichelaer, van den

217. Kerckhoff, Johannes

Noten
1.GAH, RA 1253, fo.131v (12 aug.1484), RA 1254, fo.38r (29 jan.1485), RA 1256, fo.2r (1486/87), RA 1269, fo.210v (12 nov.1500); Bijlage II 5.103, 179.1.2, 179.2.2, vgl. 223.30; Schillings, Matricule, III 590 nr.270 (30 aug.1518); Een frater Jan vanden Kerckhof uit Brussel zou tot zijn dood op 1 sept.1504 rector van de kerk van Mierlo zijn geweest, zie: Coppens, Nieuwe beschrijving, III.1 398; Schutjes, Geschiedenis, V 103; De Ridder-Symoens, Milis, "Tongerlo", 292-293 nr.54; Bijsterveld, Laverend, II 707 nr.3468.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)