Johannes (de) Kerberch

? - ± 1499

Bichelaer, van den

216. Kerberch, Johannes (de) - de Erffordia

Noten
1.Hofmeister, Schäfer, Die Matrikel, 51b; Keussen, Die Matrikel, I 601 nr.79; Bijlage II 43.9, 52.6.1, 52.11, 171.2, 216.1 t/m 216.6, 403.4.
2.GAH, RA 1241, fo.47v (16 jan.1472), RA 1242, fo.128r (8 jan.1473), RA 1243, fo.238r (1473/74), RA 1248, fo.334r (1479), RA 1249, fo.59r (1480), fo.235v (14 apr.1480), RA 1262, fo.27v (17 febr.1493), RA 1267, fo.418r (8 aug.1499), fo.431v (2 sept.1499); Van Dijck, De Bossche optimaten, 417; Een Gevardus de Endovia, poorter van Den Bosch, trad ook als getuige op in de laatste akte van Jan Kerberch (1492), zie: Bijlage II 216.6.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)