afb. Sir Godfrey Kneller, ca 1700

Arnold Joost van Keppel

Zutphen 1670 – Den Haag 30 mei 1718

Militair gouverneur onder Staats gezag 1718
Van der Aa

Arnold Joost van Keppel

126
127
128
Bronnen
C.J. Gudde, Vier eeuwen geschiedenis van het garnizoen 's-Hertogenbosch (1958) 101-102
Wagenaar, Vaderlandsche Historie op Albemarle
Van Wijn, Bijv. en Aanm. XVII I. 105, 109; XVIII. 37-39
Scheltema, Peter de Groote, II. 8, 9
Collot d'Escury, Holl. roem, II. Aant. 349, 350
Van Kampen, Vad. Karakterk. II. 380-382
Bosscha, Neêrlands Heldendaden te Land, II. 457, 467 499, 522, 524-540, Bijl. bl. 20
Uit particulieren berigten aangevuld
A.J. van der Aa, Biografisch Woordenboek der Nederlanden X (1862) 126-128
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 444

P.Th.J. Kuyer, Rondom en in het gouvernement (1973) 103

n: vermelding in een voetnoot