Jonannes Kepken

Bichelaer, van den

215. Kepken, Jonannes

Noten
1.GAH, RA 1196, fo.120v (1426/27), RA 1202, fo.29r (1431), RA 1217, fo.313v (19 apr.1447), RA 1218, fo.102v (1447/48), RA 1221, fo.135v (1450/51), RA 1223, fo.44r (16 febr.1453), RA 1224, fo.266v, fo.296r (1453/54), RA 1225, fo.2v (10 okt.1454), fo.176r (1454/55), RA 1230, fo.38v, fo.246v-247r (1459/60), RA 1256, fo.182v (4 mei 1487), vgl. RA 1231, fo.233v (23 febr.1461); Jacobs, Justitie, 265; RANB, SCH 344 (rekening 1478/79); Van Rooij, Het oud-archief, II 172 nr.637, 461 nr.1665, 477 nr.1724; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I 76 noot 2; Hofmeister, Schäfer, Die Matrikel, I 100 nr.61; Bijlage II 5.1.1, 313.4, 365.1, vgl. 134.24, 182.14, 369.2; Göller e.a., Repertorium Germanicum, VI 100 nr.987; Verwanten uit Oss: Van Rooij, Het oud-archief, II 37 nr.122, 83 nrs.296 en 297; Verwanten uit Nuland: Keussen, Die Matrikel, I 447 nr.40 (Henricus Kepkens de Nuland, imm. 23 mrt.1442); Wils, Matricule, II 476 nr.52 (Jhoannes Kepken de Noelant, imm. 31 nov.1483); GAH, RA 1245, fo.302v (1475/76: Meester Willem van Nuwelant, zoon van wijlen Jan Kepken van Nuwelant, vroeger secretaris van de hertog in de Raad van Brabant); Een andere familie Kepken woonde tezelfdertijd in Oisterwijk en omgeving, zie: Bijlage II 19.2, 38.2, 85.3, 85.4.
2.Reusens, Matricule, I 98 nr.38, vgl. 247 nr.21; Reusens, Actes, I 328; OLVB 52, band 2, fo.103r (1439/40), vgl. fo.117r (1440/41), band 3, fo.4r, fo.8r (1448/49); ABH, ZZ 196 (1 sept.1442); Bijlage II 5.58, 215.1, 215.2, 215.3.
3.Bannnenberg e.a., De oude dekenaten, I 28-29, 58, 98, II xxii; Bijsterveld, Laverend, 184, I 313 nr.2473; AAB II, hs. Kievits, p.15; Schutjes, Geschiedenis, IV 240; GAH, RA 1214, fo.61r (10 mei 1444), RA 1216, fo.18r (1445), RA 1218, fo.318r (23 dec.1447), RA 1221, fo.253v (10 febr.1451: "olim investitus de Maren"), RA 1229, fo.52r (16 jan.1459), RA 1232, fo.14v (17 dec.1461), fo.158v (23 apr.1462), RA 1235, fo.102v (17 mei 1466), RA 1238, fo.102v (14 juni 1469), fo.161v (4 mei 1469), fo.172v (14 nov.1468), fo.209r (25 aug.1469), RA 1243, fo.210r (19 jan.1484); Bijlage II 173.39, 173.43, 365.2; Bormans, "Répertoire", 17; Hofmeister, Schäfer, Die Matrikel, I 144 nr.49; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 543.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 166

n: vermelding in een voetnoot