afb. J.A.M. Roelands, 1970

Petrus Kemps

Leende 14 juli 1800 - 's-Hertogenbosch 30 oktober 1879 (79)

Functies

Petrus Kemps

Functies / gebeurtenissen / onderscheiding(en)

  • Priester gewijd, 24 mei 1823
  • Kapelaan te Tilburg ('t Heike), 31 augustus 1823
  • Kapelaan te Helmond, 11 mei 1832
  • Pastoor te 's-Hertogenbosch (parochie St. Jacob), 18 september 1837
  • Kanunnik van het Kathedraal Kapittel, 8 december 1858
  • Provisor van het Seminarie, 10 augustus 1869
  • Als pastoor der parochie St. Jacob eervol ontslagen, 10 januari 1874
Genealogie
Schutjes

Petrus Kemps

331
Noten
1.Voorloopig waren de Zusters in 1852 gevestigd in het huis tegenover de Schilderstraat. De parochiescholen bevatten 800 meisjes en 150 jongens.
L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch IV (1873) 331
Afbeeldingen
  • 1970
  • 30 oktober 1879
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 65

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogebosch IV (1873) 331

n: vermelding in een voetnoot