Henrick Kemp

1480'85 - 1562'63

Genealogie
Schuttelaars

Henrick Kemp

Literatuur
GAH OA a5; KOLDEWEIJ, Zilver, 180; MUL, Matricule de l'université de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) III 365; PB 173v, 200r, 271r, 273r, 301r, 347v, 406r, 408r, 425r; SP 1331 306v, 1345 313r, 1353 148r, 1360 334v; SR 1528, 1531, 1534, 1535; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 73, II 26; WAGNER, 'Het geslacht Kemp' in: Taxandria 22 (1915) 62.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 206, 207, 208

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 122, 441, 467

n: vermelding in een voetnoot