Christoffel Kemp

? - 8 april 1544

Genealogie
Schuttelaars

Christoffel Kemp

Literatuur
PB 125r, 338v, 436v; SMITS, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 201; SP 1314 303r, 1333 183r, 1334 245r, 1369 337r, 1381 286r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 5; WAGNER, 'Het geslacht Kemp' in: Taxandria 22 (1915) 62; WIJNAENDTS VAN RESANDT, 'Het ontstaan van de namen Wijnants, Wijnants van Resant en Wijnaendst' in: De Nederlandsche Leeuw 72 (1955) 48-49.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

87r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 439

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 250, 467

n: vermelding in een voetnoot