afb.

Familie Kemp

Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 438-439

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 78

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 72

L. van de Meerendonk, Het klooster op de Eikendonk te Den Dungen II (1964) 83, 82

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 79

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 50

n: vermelding in een voetnoot