afb.

Antonius Cornelis Maria (Ton) Kappelhof

Breda 1948

Historicus, promoveerde in 1986 aan de universiteit van Utrecht, was van 1979 tot en met 1991 archivaris van de Bossche Godshuizen en werkte van 1992 tot en met 1999 op het Stadsarchief. Van 2000 tot en met 2011 was hij als senioronderzoeker verbonden aan het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis in Den Haag. In 2011 ging dit op in het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, een onderzoeksinstituut van de Kon. Nederlandse Academie van Wetenschappen.
Sinds 2012 is hij gepensioneerd. Veel zijn boeken en artikelen zijn te vinden op de website www.academia.edu waaronder ook enkele die digital born zijn. Hij doet thans samen met Ron Fierst van Wijnandsbergen onderzoek naar de monetaire geschiedenis van de late middeleeuwen. Een ander project is de geschiedenis van het leven van alledag in West-Brabant tussen 1500 en 1850 en de economische aspecten van de bouw en het onderhoud van vestingwerken in de Republiek (dus ook 's-Hertogenbosch).
Ton Kappelhof woont in Den Haag.
Functies

Ton Kappelhof

Functies / onderscheiding(en)

  • Historicus
  • Eerste Historische Prijs van Noord-Brabant, 1999
academia.edu
-

Ton Kappelhof

Publicatielijst : Alleen boeken, artikelen en medewerking aan promoties, geen recensies, signalementen, ingezonden stukken, papers en dergelijke.
academia.edu, z.j.
2011

Ton Kappelhof

The foundation of the oldest Dutch madhouse Reinier van Arkel
academia.edu, april 2011
2011

Ton Kappelhof

De stedelijke financiën van 's-Hertogenbosch en Breda onder de Republiek
academia.edu, 24 april 2011
2011

Ton Kappelhof

De economische geschiedenis van de molens van 's-Hertogenbosch in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd (1296-1621)
academia.edu, 12 oktober 2011
2014

Ton Kappelhof

The farms of the Table of the Holy Spirit in 's-Hertogenbosch. Formation, management and liquidation of a large complex of farms 1470-1763
academia.edu, 10 september 2014
2015

Ton Kappelhof

Chirurgie in 's-Hertogenbosch in 1778-1779
academia.edu, 3 januari 2015
2015

Ton Kappelhof

Textiel voor de armen in 's-Hertogenbosch 1435-1637
academia.edu, maart 2015
2015

Ton Kappelhof

Tollen in 's-Hertogenbosch
academia.edu, april 2015
2015

Ton Kappelhof

Het kunstbezit van de Godshuizen van 's-Hertogenbosch
academia.edu, 30 november 2015
2015

Ton Kappelhof

Een sociale verzekering voor schoenmakers in 's-Hertogenbosch in 1843
academia.edu, december 2015
2016

Ton Kappelhof

De stichting van het burgerweeshuis in 's-Hertogenbosch in 1566
academia.edu, januari 2016
2016

Ton Kappelhof

Geneesheren en geneesvrouwen in 's-Hertogenbosch 1450-1800
academia.edu, 25 januari 2016
2016

Ton Kappelhof

De mislukte oprichting van een armenweeshuis in 's-Hertogenbosch (1654)
academia.edu, 28 januari 2016
2016

Ton Kappelhof

Armenzorg in Den Bosch. De Negen Blokken 1350-1810
academia.edu, mei 2016
2016

Ton Kappelhof

Inleiding op het archief van de Tafel van de H. Geest van 's-Hertogenbosch
academia.edu, 26 mei 2016
2016

Ton Kappelhof

Financiering van de armenzorg in twee Noord-Brabantse steden: Breda en 's-Hertogenbosch (1500-1800)
academia.edu, 25 juni 2016
2016

Ton Kappelhof

Het Bossche Geefhuis. Economische geschiedenis van de grootste armenzorginstelling van 's-Hertogenbosch 1450-1750
academia.edu, augustus 2016
Artikelen
1978

Ton Kappelhof

Aarzelend op weg naar de moderne tijd (1794-1874)
Bossche Bouwstenen (1978) 106-122
 
1979

A.C.M. Kappelhof

De Boschboom en de Bossche geschiedschrijving
Boschboom Bladeren 24 (1979) 24-30
 
1984

A.C.M. Kappelhof

De hoeven van het Bossche Geefhuis. Opbouw, beheer en liquidatie van een omvangrijk hoevenbezit.
Noordbrabants Historisch Jaarboek 1 (1984) 83-142
 
1985

Ton Kappelhof

Industrieel erfgoed: ook in Den Bosch
Bossche Bouwstenen VIII (1985) 3-22
 
1986

A.C.M. Kappelhof

Chirurgijn Jan Bolsius en zijn tijd
Boschboom Bladeren 33 (1986) 3-30
 
1986

K. de Ruiter en A.C.M. Kappelhof

Journaal toegeschreven aan de chirurgijn Jan Bolsius
Boschboom Bladeren 33 (1986) 31-49
 
1986

A.C.M. Kappelhof

De invoering van een nieuw belastingstelsel in de Meierij van Den Bosch 1648-1658
Noordbrabants Historisch Jaarboek 3 (1986) 21-61
 
1988

A.C.M. Kappelhof

Bouwkeramiek rond 's-Hertogenbosch 1435-1525
Kroniek bouwhistorisch en archeologisch onderzoek 1 ('s-Hertogenbosch 1988) 85-75
 
1994

Jacky Goossens

Ambtenaren anno 1800 : Nergens mee bemoeien
Reflex 3 (1994) ?
 
2000

Harry Aarts

Eenzame hoogte
Reflex 1 (2000) 26
 
2000

Jan van Oudheusden

Historicus met een breed palet : Ton Kappelhof ontvangt Historische Prijs van Noord-Brabant
Noordbrabants Historisch Nieuwsblad 1 (2000) 4-5
 
2006

Ton Kappelhof

De stedelijke financiën van 's-Hertogenbosch en Breda onder de Republiek. Aspecten van het financieel-economische beleid van twee steden in de periferie
Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 3 (2006) 96-117
2020

Ton Kappelhof

Markten in ’s-Hertogenbosch : Geografie en marktwerking
Silva 3 (2020) 3-12
2021

Ton Kappelhof

De ontmanteling van de vesting ’s-Hertogenbosch
Silva (2021) 16-26
Boeken
1983

Ton Kappelhof

Armenzorg in Den Bosch : De Negen Blokken 1350-1810
Stichting Matrijs | Utrecht 1983 | ISBN 90-7048-209-6
 
1986

A.C.M. Kappelhof

De belastingheffing in de Meierij van Den Bosch gedurende de Generaliteitsperiode (1648-1730)
Stichting Zuidelijk Historisch Contact | Tilburg 1986 | ISBN 90-7064-119-4
 
1992

A.C.M. Kappelhof

Reinier van Arkel 1442-1992 : De geschiedenis van het oudste psychiatrische ziekenhuis van Nederland
Stichting psychiatrisch ziekenhuis Reinier van Arkel | 's-Hertogenbosch 1992 | ISBN 90-8009-111-1
 
1997

A.C.M. Kappelhof

Oud en nieuw tesaam : De geschiedenis van de ziekehuisapotheken van 's-Hertogenbosch 1780-1998
Ziekenhuisapotheek Noordoost-Brabant | 's-Hertogenbosch 1997 | ISBN 90-9011-112-3
 
1999

A.C.M. Kappelhof

Een groot hart voor kleine mensen : Kindergeneeskunde in 's-Hertogenbosch 1383-2000
Maatschap Kindergeneeskunde Bosch Medicentrum | 's-Hertogenbosch 1999 | ISBN 90-9013-221-x
 
2006

Ton Kappelhof

Dukaten, daalders en duiten : Een geschiedenis van het geld
Waanders / Stichting ABC | Zwolle / 's-Hertogenbosch 2006 | ISBN 90-40009-158-7
 
Bossche Bladen
1992

Ton Kappelhof

Christiaan Mosmans : een Bosschenaar die in Parijs carriére maakte
Bossche Bladen 0 (1992) 16-24
1992

Ton Kappelhof

Uit het Stadsarchief
Bossche Bladen 0 (1992) 27-28
1993

Ton Kappelhof

Een weeshuis dat niet doorging
Bossche Bladen 1 (1993) 20-24
1993

Ton Kappelhof

Uit het Stadsarchief
Bossche Bladen 1 (1993) 25-28
1993

Ton Kappelhof

Uit het Stadsarchief
Bossche Bladen 2 (1993) 67-69
1993

Ton Kappelhof

Uit het Stadsarchief
Bossche Bladen 3 (1993) 101-102
1993

Ton Kappelhof

Uit het Stadsarchief
Bossche Bladen 4 (1993) 127-129
1994

Ton Kappelhof

Niets menselijks was hen vreemd : Conflicten over het bestuur van het Geefhuis (1629-1652)
Bossche Bladen 1 (1994) 8-20
1994

Ton Kappelhof

Uit het Stadsarchief
Bossche Bladen 1 (1994) 24-25
1994

Ton Kappelhof

Uit het Stadsarchief
Bossche Bladen 4 (1994) 153-154
1994

Ton Kappelhof

Russische en Engelse krijgsgevangenen
Bossche Bladen 4 (1994) 159-160
1994

Ton Kappelhof

Uit het Stadsarchief
Bossche Bladen 5 (1994) 175-176
1995

Ton Kappelhof

Uit het Stadsarchief
Bossche Bladen 1 (1995) 27-28
1995

Ton Kappelhof

Stadsbestuur en economie in het midden van de zeventiende eeuw
Bossche Bladen 2 (1995) 49-58
1995

Ton Kappelhof

Uit het Stadsarchief
Bossche Bladen 2 (1995) 59-60
1995

Ton Kappelhof

Uit het Stadsarchief
Bossche Bladen 3 (1995) 89-91
1995

Ton Kappelhof

Burgemeester - burgervader : De installatie van burgemeester F.J. van Lanschot in 1917
Bossche Bladen 4 (1995) 129-132
1996

Ton Kappelhof

Leger en bedrijfsleven in de zeventiende eeuw
Bossche Bladen 1 (1996) 14-18
1996

Ton Kappelhof

Uit het Stadsarchief
Bossche Bladen 1 (1996) 21-22
1996

Ton Kappelhof

Geen centralisatie van de armenzorg (1532)
Bossche Bladen 2 (1996) 54-55
1996

Ton Kappelhof

Uit het Stadsarchief
Bossche Bladen 2 (1996) 56
1996

Ton Kappelhof

Uit het Stadsarchief
Bossche Bladen 3 (1996) 95-96
1996

Ton Kappelhof

De Tolbrug - welke tol?
Bossche Bladen 4 (1996) 146-147
1996

Ton kappelhof

Uit het Stadsarchief
Bossche Bladen 4 (1996) 148-149
1997

Ton Kappelhof

Uit het Stadsarchief
Bossche Bladen 1 (1997) 21-22
1997

Ton Kappelhof

Literatuur Signalement : Joods Leven in Brabant
Bossche Bladen 1 (1997) 32
1997

Ton Kappelhof

Uit het Stadsarchief
Bossche Bladen 2 (1997) 70
1997

Ton Kappelhof

Migratie van Bosschenaren naar Vught
Bossche Bladen 3 (1997) 104-105
1997

Ton Kappelhof

Uit het Stadsarchief
Bossche Bladen 3 (1997) 106
1997

Ton Kappelhof

De Bossche Schoonheidscommissie
Bossche Bladen 4 (1997) 146-147
1997

Ton Kappelhof

Uit het Stadsarchief
Bossche Bladen 4 (1997) 148
1998

Ton Kappelhof

Uit het Stadsarchief
Bossche Bladen 1 (1998) 28
1998

Ton Kappelhof

Het oude station als steenaroeve
Bossche Bladen 1 (1998) 37
1998

Ton Kappelhof

Uit het Stadsarchief
Bossche Bladen 2 (1998) 73
1998

Ton Kappelhof

Het begin van de krotopruiming (1897)
Bossche Bladen 3 (1998) 106-108
1998

Ton Kappelhof

Uit het Stadsarchief
 
1998

Ton Kappelhof

De 'Sieb', het oudste Bossche industrieterrein
Bossche Bladen 4 (1998) 146-148
1998

Ton Kappelhof

Uit het Stadsarchief
Bossche Bladen 4 (1998) 149
1999

Jac. Biemans en Ton Kappelhof

Berichten
Bossche Bladen 3 (1999) 77
2000

Ton Kappelhof

Priester Frans van Uden: stichter van een stedelij k weeshuis (1566)
Bossche Bladen 1 (2000) 19-23
2000

Ton Kappelhof

Priester Frans van Uden: stichter van een stedelij k weeshuis (1566)
Bossche Bladen 1 (2000) 19-23
2002

Ton Kappelhof

Gezelligheid en onderlinge hulp: een goede combinatie? : Welzijn en welbevinden onder schoenmakers
Bossche Bladen 1 (2002) 3-7
2003

Ton Kappelhof

Gasthuizen - armenhuizen? : Een onderzoek in Bossche testamenten
Bossche Bladen 2 (2003) 53-58
2004

Ton Kappelhof

Bossche hartstochten : Liefde en geweld in de Tachtigjarige Oorlog
Bossche Bladen 4 (2004) 116-117
Literatuur en bronnenpublicaties

Hanneke Das-Horsmeier, Begraven in Vught : De Algemene begraafplaats 1830-1980 en gebruiken rondom overlijden en begraven in Vught (1985) NII 141

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 110

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) II. 409

Noordbrabants Historisch Jaarboek 13 (1996) 24, 25, 28, 29, 58, 62, 213, 222, 255, 273, 274; 16 (1999) 77, 200, 246, 249-253, 257, 258, 260, 262-264, 295; 17-18 (2000-2001) 49, 50, 80, 81, 122, 124, 125, 129, 132, 134, 207, 220, 224

C.J.A. van den Oord, Twee eeuwen Bosch' Boekbedrijf 1450-1650 LXII (1984) 371n

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 40n, 42n, 47n, 48n, 86n

J.W.M. Peijnenburg, Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden (2009) 138, 159

M.H.M. Spierings, Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400 LIX (1984) 15n, 102

Aart Vos, Burgers, broeders en bazen (2007) 182

n: vermelding in een voetnoot