afb.

Antonius Cornelis Maria (Ton) Kappelhof

Breda 1948

Historicus, promoveerde in 1986 aan de universiteit van Utrecht, was van 1979 tot en met 1991 archivaris van de Bossche Godshuizen en werkte van 1992 tot en met 1999 op het Stadsarchief. Van 2000 tot en met 2011 was hij als senioronderzoeker verbonden aan het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis in Den Haag. In 2011 ging dit op in het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, een onderzoeksinstituut van de Kon. Nederlandse Academie van Wetenschappen.
Sinds 2012 is hij gepensioneerd. Veel zijn boeken en artikelen zijn te vinden op de website www.academia.edu waaronder ook enkele die digital born zijn. Hij doet thans samen met Ron Fierst van Wijnandsbergen onderzoek naar de monetaire geschiedenis van de late middeleeuwen. Een ander project is de geschiedenis van het leven van alledag in West-Brabant tussen 1500 en 1850 en de economische aspecten van de bouw en het onderhoud van vestingwerken in de Republiek (dus ook 's-Hertogenbosch).
Ton Kappelhof woont in Den Haag.
Functies

Ton Kappelhof

Functies / onderscheiding(en)

  • Historicus
  • Eerste Historische Prijs van Noord-Brabant, 1999
Titel
Datering
The foundation of the oldest Dutch madhouse Reinier van Arkel
De stedelijke financiŽn van 's-Hertogenbosch en Breda onder de Republiek
De economische geschiedenis van de molens van 's-Hertogenbosch in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd (1296-1621)
The farms of the Table of the Holy Spirit in 's-Hertogenbosch. Formation, management and liquidation of a large complex of farms 1470-1763
Chirurgie in 's-Hertogenbosch in 1778-1779
Textiel voor de armen in 's-Hertogenbosch 1435-1637
Tollen in 's-Hertogenbosch
Het kunstbezit van de Godshuizen van 's-Hertogenbosch
Een sociale verzekering voor schoenmakers in 's-Hertogenbosch in 1843
De stichting van het burgerweeshuis in 's-Hertogenbosch in 1566
Geneesheren en geneesvrouwen in 's-Hertogenbosch 1450-1800
De mislukte oprichting van een armenweeshuis in 's-Hertogenbosch (1654)
Armenzorg in Den Bosch. De Negen Blokken 1350-1810
Inleiding op het archief van de Tafel van de H. Geest van 's-Hertogenbosch
Financiering van de armenzorg in twee Noord-Brabantse steden: Breda en 's-Hertogenbosch (1500-1800)
Het Bossche Geefhuis. Economische geschiedenis van de grootste armenzorginstelling van 's-Hertogenbosch 1450-1750
Titel
Bron
Christiaan Mosmans : een Bosschenaar die in Parijs carriťre maakte
Uit het Stadsarchief
Een weeshuis dat niet doorging
Uit het Stadsarchief
Uit het Stadsarchief
Uit het Stadsarchief
Uit het Stadsarchief
Niets menselijks was hen vreemd : Conflicten over het bestuur van het Geefhuis (1629-1652)
Uit het Stadsarchief
Uit het Stadsarchief
Russische en Engelse krijgsgevangenen
Uit het Stadsarchief
Uit het Stadsarchief
Stadsbestuur en economie in het midden van de zeventiende eeuw
Uit het Stadsarchief
Uit het Stadsarchief
Burgemeester - burgervader : De installatie van burgemeester F.J. van Lanschot in 1917
Leger en bedrijfsleven in de zeventiende eeuw
Uit het Stadsarchief
Geen centralisatie van de armenzorg (1532)
Uit het Stadsarchief
Uit het Stadsarchief
De Tolbrug - welke tol?
Uit het Stadsarchief
Uit het Stadsarchief
Literatuur Signalement : Joods Leven in Brabant
Uit het Stadsarchief
Migratie van Bosschenaren naar Vught
Uit het Stadsarchief
De Bossche Schoonheidscommissie
Uit het Stadsarchief
Uit het Stadsarchief
Het oude station als steenaroeve
Uit het Stadsarchief
Het begin van de krotopruiming (1897)
Uit het Stadsarchief
De 'Sieb', het oudste Bossche industrieterrein
Uit het Stadsarchief
Berichten
Priester Frans van Uden: stichter van een stedelijk weeshuis (1566)
Boekbespreking : Bedelordekloosters, 's-Hertogenbosch en de Bossche School
Gezelligheid en onderlinge hulp: een goede combinatie? : Welzijn en welbevinden onder schoenmakers
Gasthuizen - armenhuizen? : Een onderzoek in Bossche testamenten
Bossche hartstochten : Liefde en geweld in de Tachtigjarige Oorlog
Titel
Bron
Markten in 's-Hertogenbosch : Geografie en marktwerking
De ontmanteling van de vesting ís-Hertogenbosch
De oudste Bossche stadspoorten en de Brabantse politiek
Het Hof van Brabant: paleis of pakhuis?
De verplaatsing van het Groot Gasthuis : Een gecompliceerd en langdurig bouwproject 1541-1493
Artikelen
1978

Ton Kappelhof

Aarzelend op weg naar de moderne tijd (1794-1874)
Bossche Bouwstenen (1978) 106-122
 
1979

A.C.M. Kappelhof

De Boschboom en de Bossche geschiedschrijving
Boschboom Bladeren 24 (1979) 24-30
 
1984

A.C.M. Kappelhof

De hoeven van het Bossche Geefhuis. Opbouw, beheer en liquidatie van een omvangrijk hoevenbezit.
Noordbrabants Historisch Jaarboek 1 (1984) 83-142
 
1985

Ton Kappelhof

Industrieel erfgoed: ook in Den Bosch
Bossche Bouwstenen VIII (1985) 3-22
 
1986

A.C.M. Kappelhof

Chirurgijn Jan Bolsius en zijn tijd
Boschboom Bladeren 33 (1986) 3-30
 
1986

K. de Ruiter en A.C.M. Kappelhof

Journaal toegeschreven aan de chirurgijn Jan Bolsius
Boschboom Bladeren 33 (1986) 31-49
 
1986

A.C.M. Kappelhof

De invoering van een nieuw belastingstelsel in de Meierij van Den Bosch 1648-1658
Noordbrabants Historisch Jaarboek 3 (1986) 21-61
 
1988

A.C.M. Kappelhof

Bouwkeramiek rond 's-Hertogenbosch 1435-1525
Kroniek bouwhistorisch en archeologisch onderzoek 1 ('s-Hertogenbosch 1988) 85-75
 
1994

Jacky Goossens

Ambtenaren anno 1800 : Nergens mee bemoeien
Reflex 3 (1994) ?
 
2000

Harry Aarts

Eenzame hoogte
Reflex 1 (2000) 26
 
2000

Jan van Oudheusden

Historicus met een breed palet : Ton Kappelhof ontvangt Historische Prijs van Noord-Brabant
Noordbrabants Historisch Nieuwsblad 1 (2000) 4-5
 
2006

Ton Kappelhof

De stedelijke financiŽn van 's-Hertogenbosch en Breda onder de Republiek. Aspecten van het financieel-economische beleid van twee steden in de periferie
Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 3 (2006) 96-117
Boeken
1983

Ton Kappelhof

Armenzorg in Den Bosch : De Negen Blokken 1350-1810
Stichting Matrijs | Utrecht 1983 | ISBN 90-7048-209-6
 
1986

A.C.M. Kappelhof

De belastingheffing in de Meierij van Den Bosch gedurende de Generaliteitsperiode (1648-1730)
Stichting Zuidelijk Historisch Contact | Tilburg 1986 | ISBN 90-7064-119-4
 
1992

A.C.M. Kappelhof

Reinier van Arkel 1442-1992 : De geschiedenis van het oudste psychiatrische ziekenhuis van Nederland
Stichting psychiatrisch ziekenhuis Reinier van Arkel | 's-Hertogenbosch 1992 | ISBN 90-8009-111-1
 
1997

A.C.M. Kappelhof

Oud en nieuw tesaam : De geschiedenis van de ziekehuisapotheken van 's-Hertogenbosch 1780-1998
Ziekenhuisapotheek Noordoost-Brabant | 's-Hertogenbosch 1997 | ISBN 90-9011-112-3
 
1999

A.C.M. Kappelhof

Een groot hart voor kleine mensen : Kindergeneeskunde in 's-Hertogenbosch 1383-2000
Maatschap Kindergeneeskunde Bosch Medicentrum | 's-Hertogenbosch 1999 | ISBN 90-9013-221-x
 
2006

Ton Kappelhof

Dukaten, daalders en duiten : Een geschiedenis van het geld
Waanders / Stichting ABC | Zwolle / 's-Hertogenbosch 2006 | ISBN 90-40009-158-7
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Hanneke Das-Horsmeier, Begraven in Vught : De Algemene begraafplaats 1830-1980 en gebruiken rondom overlijden en begraven in Vught (1985) NII 141

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 110

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) II. 409

Noordbrabants Historisch Jaarboek 13 (1996) 24, 25, 28, 29, 58, 62, 213, 222, 255, 273, 274; 16 (1999) 77, 200, 246, 249-253, 257, 258, 260, 262-264, 295; 17-18 (2000-2001) 49, 50, 80, 81, 122, 124, 125, 129, 132, 134, 207, 220, 224

C.J.A. van den Oord, Twee eeuwen Bosch' Boekbedrijf 1450-1650 LXII (1984) 371n

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 40n, 42n, 47n, 48n, 86n

J.W.M. Peijnenburg, Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden (2009) 138, 159

M.H.M. Spierings, Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400 LIX (1984) 15n, 102

Aart Vos, Burgers, broeders en bazen (2007) 182

n: vermelding in een voetnoot