Jan Kanapart

? - 1513

Genealogie
Schuttelaars

Jan Kanapart

Literatuur
BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'De Heusdensche tak der Meyerijsche Van Gerwen's' in: Taxandria 44 (1937) 97; SP 1229 292v, 1230 13v, 1264 74r, 1277 349v, 1584 355r 627r, 1327 251v; VAN DER HEYDEN, De Wamberg te Berlicum. Het landgoed en zijn eigenaren. (Berlicum 1987) 48, 51-53, 66; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 228.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

75r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Zegel Johannes Kanapart filius Johannis

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 435

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 41

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 267, 268, 269

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 227, 254, 272, 372, 467

n: vermelding in een voetnoot