Adrianus Kamp

Waspik 6 augustus 1808 - Sint-Michielsgestel 19 januari 1893 (84)

Functies

Mgr. Adrianus Kamp

Functies / gebeurtenissen / onderscheiding(en)

  • Priester gewijd te Munster, 22 december 1832
  • Professor aan het seminarie (1ste afd.) van 's-Hertogenbosch, april 1834
  • Directeur van het seminarie (2de afd.) van 's-Hertogenbosch, april 1842
  • Regent van het seminarie (1ste afd.) van 's-Hertogenbosch, 11 augustus 1854
  • Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw, 19 februari 1868
  • Kanunnik van het Kathedrale Kapittel van St. Jan, 23 mei 1879
  • Eere-Kamerheer van Z.H. Paus Leo XIII, 30 juli 1879
  • Lid der Commissie van het Instituut voor Doofstommen, 6 augustus 1885
  • President dezer Commissie, 14 juni 1887
Artikelen
2008

Redactie

Historie Waalwijk verpakt in 49 portretten
Brabants Dagblad vrijdag 10 oktober 2008
Boeken
1894

G.A.M. v.d. Kant

Mgr. Adrianus Kamp : een levensschets
De Katholieke Illustratie (1894)
 
Afbeeldingen
  • 19 januari 1893
Literatuur en bronnenpublicaties

J.W.M. Peijnenburg, Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden (2009) 238

n: vermelding in een voetnoot