Johannes Jungius

Hankedorf in der Altmark 1692'93 - 's-Hertogenbosch 24 mei 1764

Begraven: Sint Janskerk 1 juni 1764
Sassen

34. Johannes Jungius

Hankedorf in der Altmark 1692'93 - 's-Hertogenbosch 24 mei 1764
270
271
272
273
274
Literatuur
Boekzaal, XXXI (dec. 1730) 728, XXXII (febr. 1731) 237, (april 1731) 483-484; DE HAAS, Bossche Scholen van 1629 tot 1795 ('s-Hertogenbosch 1926) 78-87, 153-154; G.W. Kernkamp, Pieter Burman, van 1696 tot 1715 hoogleeraar te Utrecht, Versl. Prov. Utr. Gen., 1933, 66-136; H.H.H. Uyttenbroeck, Bijdragen tot de geschiedenis van Venlo, 5 dln., Venlo, 1908-1931; H.J. Moerman, De Latijnsche School, Kamper Almanak, 1939-1940, 135-140; H.W. Fortgens, De Latijnse School te Kampen, Versl. en Med. Overijss. Regt en Gesch., LXXI (1956), 53-93; HERMANS, Geschiedenis der Illustre en Latijnsche Scholen te 's-Hertogenbosch, van haar ontstaan in den jare 1630, tot hare opheffing in den jare 1848 (Amsterdam 1852) 45-48; J.C. Bijsterbos, Mededeeling over de geschiedenis van het onderwijs te Kampen, Versl. en Med. Overijss. Regt en Gesch., VII (1872), 28-83; L.J.E. Keuller, Geschiedenis en beschrijving van Venloo, Venloo, 1843; M.A.F.Ch. Thewissen, Limburg van 1648 tot 1795, in: Limburg's verleden, Maastricht, z.j. (1967), 302-355; SMITS / YSSELT, De grafzerken, de wapen- en rouwborden der St. Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 173; VAN DER AA, Biographisch Woordenboek der Nederlanden (Haarlem 1852) IX 232-233; VELINGIUS, Redenvoering over de Illustre Schoole van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1760) 94; W.A.J. Munier, Geschiedenis van het Bisdom Roermond van de Spaanse Successieoorlog tot de opheffing onder Napoleon, t.z.p., 551-582.
'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 270-275
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 54

M. de Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795 (1926) IV, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 87, 90, 99, 107, 153, 154, 157, 258, 262, 264

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 397

Kees van den Oord, Scolae de Busscho (1999) II.109

F.L.R. Sassen, 'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 270-275, 280, 281, 294-296, 319, 327

n: vermelding in een voetnoot