afb.

Pieter de Josselin de Jong

Sint-Oedenrode 2 augustus 1861 - 's-Gravenhage 2 juni 1906 (44)

Archief
Encyclopedie van Noord-Brabant

Pieter Josselin de Jong

282
Encyclopedie van Noord-Brabant 2 (1985) 282
Functies

Pieter de Josselin de Jong

Functies / onderscheiding(en)

  • Koninklijke School voor Nuttige en Beeldende Kunsten te 's-Hertogenbosch
  • Koninklijke schilder-academie te Antwerpen
  • École des Beaux-Arts in Parijs
  • Lid van Arti et Amicitiae (Arti, Amsterdam)
  • Pesionaires HH. MM. den Koning en Koningin voor de schilderkunst, 1879, 1880
  • Le Prix d'Excellence de l'enseignement supérieur de penture et dessin, 1879
  • Gouden medaille van koning Willem III, 1883
Genealogie
Artikelen
1877

Redactie

's HERTOGENBOSCH, 11 Oct. Bij gelegenheid van de prijsuitdeeling aan de Koninklijke School voor nuttige en beeldende Kunsten alhier is aan de 15 16 jarigen P. Josselin de Jong, van St. Oedenrode, die het voorregt mag hebben onder de gesubsidieerden van Z.M. den Koning te zijn gerangschikt, uitgereikt de groote medailles voor historische compositie en voor het teekenen naar het groot antiek, terwijl hem bovendien van de Maatschappij tot Nut van t Algemeen een beurs met goudstukken werd ter hand gesteld.
De bekroonde, die zich sedert eenigen tijd onder leiding van den heer Slager, kunstschilder en leeraar aan de Koninklijke Teekenschool alhier, op het schilderen toelegt, maakt daarin voorbeeldige vorderingen en belooft waarlijk veel voor de toekomst.
Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage, zaterdag 13 oktober 1877
1879

Redactie

De 17 jarige jongeling Pieter de Josselin de Jong, van St. Oedenrode, beloofd een schilder te worden, die bij volhardende studie der Nederlandsche schilderschool tot eer zal strekken, althans heeft hij, na eerst in 's- Hertogenbosch onderricht te hebben genoten, thans te Antwerpen als leerling aan de academie van schoone kunsten den Prix d'excellence verworven. Dat hem het gouden eermetaal werd toegekend, is te opmerkelijker, omdat hij nog slechts een half jaar aan de academie verbonden was. Zijn dorpsgenoten brachten hem een ovatie.
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, vrijdag 30 mei 1879
2021

Peter van de Laar

Pieter de Josseling de Jong 1861-1906
Heemschild 1/2 (2021) 1-46
 
Afbeeldingen
  • 1882
  • 1896
  • 1912
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1997) I 403-404; II 252

Nel van der Heijden Rogier, Slager : Acht Bossche kunstenaars en een museum (2015) 21, 36, 40, 41, 50, 53, 81, 88, 160, 165-169, 171, 172, 177, 179, 213, 221, 255, 258

Elisabeth Leijnse, Cécile en Elsa, strijdbare freules (2015) 65, 66, 106, 115, 184

Jack Meijers, O rijkdom van het onvoltooide : Van Académie Royale tot Hogeschool 's-Hertogenbosch (1993) 37

Pieter A. Scheen, Nederlandse Beeldende Kunstnaars 1750-1950 A-L (1969) 563

n: vermelding in een voetnoot