Zeger de Jongh

Tiel 5 januari 1774 - Tiel 8 mei 1850 (76)

Functies

Zeger de Jongh

Functies / onderscheiding(en)

  • 1797. Predikant Haaften, 5 juni 1797
  • 1802. Predikant Almkerk, 3 januari 1802
  • 1805. Predikant 's-Hertogenbosch (hoogleraar 1809), 7 juli 1805
  • 1835. Emeritus
Lieburg

Zeger de Jongh

classis: 's-Hertogenbosch
plaats: 's-Hertogenbosch
periode: 1805-1835
Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816
Sassen

53. Zeger de Jongh

Tiel 1774 - 8 mei 1850
329
330
Literatuur
A.F.O. van Sasse van Ysselt, Reis van Koning Lodewijk Napoleon door Noord Brabant in april en mei 1809, Tax., IV (1897) 209-214, 249-261; Boekzaal, CLXXXVIII (feb. 1809), 184-185, CLXXXIX (aug. 1809) 209; DE HAAS, Bossche Scholen van 1629 tot 1795 ('s-Hertogenbosch 1926) 161; HERMANS, Geschiedenis der Illustre en Latijnsche Scholen te 's-Hertogenbosch, van haar ontstaan in den jare 1630, tot hare opheffing in den jare 1848 (Amsterdam 1852) 37; VAN DER AA, Biographisch Woordenboek der Nederlanden III (Haarlem 1852) IX 204.
'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 329-330
Artikelen
1949

Van Alphen

Zeger de Jongh
Gekomen van Almkerke 7 juli 1805, emeritus 1835
Van Alphen's Nieuw Kerkelijk Handboek (1949) 265
 
1963

Ferd. Sassen

Het wijsgerig onderwijs aan de Illustre School te 's-Hertogenbosch (1636-1810)
N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij Amsterdam - 1963
dwc.knaw.nl
1969

F.L.R. Sassen

Zeger de Jongh
Tiel 1774 - 8 mei 1850
Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1969) 329
 
Literatuur en bronnenpublicaties

M. de Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795 (1926) 161, 266

F.L.R. Sassen, 'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 329-330

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 251

n: vermelding in een voetnoot