afb. François Xavier Joseph Jacquin, 1821

Frans Andries de Jonge

Zierikzee 27 september 1765 - Aken 8 augustus 1833 (67)

Duijvendak

mr. Frans Andries de Jonge

319
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 319
Genealogie
Mommers

Jonge, Frans Andries de

Ned. Herv.

434
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 434
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

6v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 30, 67
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 30-32, 108

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 427-428

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 15, 117, 182, 215, 327, 383; Bijlage 88-89, 110, 114, 156, 160, 179

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 319, 330

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 434

Nederland's Adelsboek (1905) 387-388

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) II. 573

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 30, 67

n: vermelding in een voetnoot