afb. 1825-1849

Marinus Bonifacius Willem de Jonge van Zwijnsbergen

's-Hertogenbosch 19 augustus 1790 - 's-Hertogenbosch 22 mei 1864 (73)

Duijvendak

Marinus Bonifacius Willem de Jonge van Zwijnsbergen

319
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 319
Genealogie
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

13v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 30, 67
Literatuur en bronnenpublicaties

Hanneke Das-Horsmeier, Begraven in Vught : De Algemene begraafplaats 1830-1980 en gebruiken rondom overlijden en begraven in Vught (1985) NI 143

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 Bijlage 15, 39, 42, 44, 46-47, 86-89, 91-93, 110, 114-115, 131, 133-134, 149, 156, 158, 168, 191, 202, 205, 211, 214-215, 217, 222, 224-225, 227-228

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 319

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 77, 117n

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 30, 67

n: vermelding in een voetnoot