afb. Pieter de Josselin de Jong, 1883

Johan Jan Franšois de Jong van Beek en Donk

Stratum 6 juli 1834 - Hintham 29 juni 1890 (55)

Duijvendak

Jhr. Mr. Johan Jan Franšois de Jong van Beek en Donk

319
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 319
Functies

Jhr. Mr. Johan Jan Franciscus de Jong van Beek en Donk

65
J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 65
Genealogie
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

18v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 91
Boeken
1857

J.J.F. de Jong van Beek en Donk

Bijdrage tot de geschiedenis van den raad en leenhove van Brabant en landen van Overmaze (1591-1795)
Proefschrift Utrecht 1857
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Biografisch Woordenboek van Nederland 3 (1989) ?

J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 65

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŰteitsleven 1789-2019 (2019) 68, 69

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 459; Bijlage 22, 112, 133, 138, 161, 205

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 319

G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 286, 287, 304

Elisabeth Leijnse, CÚcile en Elsa, strijdbare freules (2015) 11, 17-19, 26-31, 37-39, 42-45, 48-50, 54, 56-61, 63, 65, 66, 68, 73, 77, 78, 80, 82-85, 87, 90, 94-97, 99, 109, 111, 118, 121, 126, 135, 140, 141, 182, 189, 194, 195, 217, 222, 227, 251, 285, 315, 316, 368, 399, 429, 450

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 91

n: vermelding in een voetnoot