Milo Johannis

Bichelaer, van den

204. Johannis, Milo

Noten
1.Bijlage II 204.1.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)