Franciscus Johannes Jespers

Breda 2 februari 1790 - 's-Hertogenbosch 8 februari 1871 (81)

Functies

Franciscus Johannes Jespers

Functies / onderscheiding(en)

  • Raadsheer Hof 's-Hertogenbosch, 1846
  • Lid Tweede Kamer, 1849-1866
  • Lid sociėteit De Zwarte Arend
Kok

mr. Franciscus Johannes Jespers

304
G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch : Zes eeuwen rechtspraakgeschiedenis (2008) 304
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 287

G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch : Zes eeuwen rechtspraakgeschiedenis (2008) 304

n: vermelding in een voetnoot